Czym jest praktyka duchowa?

Czym jest joga, dziś i tysiąc lat temu? To dwie odrębne rzeczy. W dzisiejszych czasach joga to głównie ćwiczenia fizyczne zwane asanami, w których nauczyciel uczy s

Nasze ciało jest na poziomie fizycznym, nasz umysł na poziomie psychicznym, naszym intelektem na poziomie świadomym i naszym duchem w super – świadomym stanie. Duchowa praktyka pomaga nam poruszać się po tych poziomach, aby osiągnąć nasz najwyższy stan.

Istnieje wiele ścieżek do podjęcia i wielu praktyk Jogic, które pomogą Ci dotrzeć do najwyższego stanu. (Zwróć uwagę, że nie są to style fizycznej jogi, ale ścieżki duchowe Jogic).

Medytacja to praktyka przenoszenia się
ze stanu świadomego do super-świadomego stanu istnienia